Aikido

Ik put in mijn begeleiding graag inspiratie uit Aikido.

Ik dit artikel vertel ik je daar iets meer over.

Soms geef ik Aikido mee als huiswerk. Vaker maken we samen een vertaling naar een niet fysieke opdracht om mee te oefenen.

Aikido is een krijgskunst. Het uiteindelijke doel van deze kunst is het voorkomen van conflict en het creëren van harmonie. We verdedigen onszelf door ons met de ander te verbinden en er voor hem te zijn. Wie goed doet, goed ontmoet.

De beste manier om je vijand te verslaan is vrienden met hem te worden.
– Meester Wu

Dat druist in tegen onze natuur. Ik merk dat keer op keer in de dojo. Wanneer iemand mij vastpakt dan reageer ik defensief. Ik wil de ander onder controle houden. Hij moet doen wat ik wil. Het resultaat: weerstand, spanning, stress, gevecht.

Wanneer ik ontspan en er ben voor mijn ’tegenstander’ dan ontspant mijn tegenstander en transformeert het gevecht in een natuurlijk beweging en flow.

Dit principe heeft volgens mij veel toegevoegde waarde in ons gevecht met ziekte en sterven.

Worstelingen zichtbaar maken

Ik gebruik vaak Aikido om onze worstelingen zichtbaar te maken.

Veel mannen communiceren makkelijker met hun lichaam dan met woorden. Wanneer we iets niet goed onder woorden kunnen brengen dan spreekt ons lichaam boekdelen. 5 minuten Aikido levert soms meer waardevolle inzichten dan 1 uur praten.

Conflicten oplossen

Problemen en conflicten ontstaan wanneer we iets niet willen. We houden iets of iemand op afstand. Zijn ermee in gevecht. Of zijn ervoor op de vlucht. Met andere woorden: we gaan het contact en de relatie uit de weg.

Dit kan gaan over je relatie met iemand anders. Maar bijvoorbeeld ook over je relatie met jezelf, je relatie met je gevoel, je relatie met je lichaam, je relatie met ziekte en sterven, of je relatie met God.

Aikido leert ons dat een conflict word opgelost door je te verbinden met de energie van je tegenstander. In plaats van het contact en de relatie uit de weg te gaan blijf je betrokken en verbonden. Je blijft opdagen. Ook wanneer het moeilijk is. Je ontwikkelt een gezonde relatie met pijn en tegenslag.

Verantwoordelijkheid nemen

Bij Aikido ben je altijd zelf aan zet. Je bent altijd zelf verantwoordelijk in de zin dat je zelf een antwoord geeft op de situatie. Als je iets wilt veranderen dan moet je zelf aan de slag en in beweging komen. Je kunt dat niet afschuiven op een ander. Of op de situatie. Oefening baart kunst.

Ik onderscheid daarbij een aantal belangrijke elkaar overlappende vaardigheden:

  • Onder ogen komen. Wees opmerkzaam. Steek je kop niet in het zand. Sluit je ogen niet. Respecteer en (h)erken het probleem (je ’tegenstander’).
  • Ontspannen. Alleen wanneer je ontspannen bent kun je de ander begrijpen en dingen veranderen. Probeer niet te vechten, te vluchten, of te verstijven. Adem rustig, breng je energie omlaag, en reguleer je emoties.
  • Positie nemen. Je moet een positie/standpunt innemen. De juiste afstand is daarbij belangrijk: te dichtbij ben je kwetsbaar. Te veraf onbereikbaar. Vaak is het nodig mensen of dingen eerst de ruimte te geven. Opdat ze hun energie kwijt kunnen.
  • Centreren. Jij bent het centrum van je leven. Jij bepaalt. Je bent geen speelbal van de situatie. Je doet niet slaafs wat anderen zeggen. Jij hebt de regie in handen.
  • Contact maken. Vanuit die centrumpositie kun je contact maken met je ’tegenstander’. Je kunt hem of haar verwelkomen en ontmoeten. Je probeert de ander te begrijpen.
  • Samen bewegen. Bewegen is leven; stil staan is sterven. Door samen te bewegen vindt er uitwisseling en verrijking plaats. Je leert van elkaar. Je helpt elkaar groeien en ontwikkelen. Als je samen beweegt dan is er balans van geven en nemen. Van willen veranderen en accepteren.

Deze vaardigheden samen resulteren in harmonie, balans en vertrouwen. Vertrouwen in jezelf, in andere mensen, en in het leven.

De weg is belangrijker dan het doel

Een Aikido verdediging eindt in de regel met een worp of een eindklem. Vaak vergeten we dat die worp of klem het resultaat is van wat eraan vooraf is gegaan. De weg ernaartoe, dat is waar het gebeurt. Dat is waar je mee bezig moet zijn, niet met het eindresultaat. Hetzelfde zie ik terugkomen rondom ziekte en sterven. Onze aandacht ligt veelal bij het eindresultaat: genezen of sterven. Daar worden we door in beslag genomen. En de waardevolle dingen onderweg ontgaan ons.


Morihei Ueshiba

Aikido is ontwikkeld in de jarige ’40 van de vorige eeuw door Morihei Ueshiba (1889-1969), een meester in verschillende traditionele martiale kunsten. Morihei was als krijger onoverwinnelijk, maar bovenal een man van vrede.

“De weg van de krijger is steeds ten onrechte beschouwd als een middel om anderen te doden en te vernietigen. Degenen die wedijver zoeken begaan een ernstige vergissing. Breken, kwetsen of vernielen is de ergste zonde die een mens kan bedrijven. De ware weg van de krijger is het voorkomen van geweld, het is de kunst van de vrede, de macht van de liefde.”

Aikido is medicine for a sick world.
– Morihei Ueshiba

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.